SOMMOS


Os estudo de arquitectura Sommos (sito no barrio de Sar, en Santiago) aposta sempre por crear solucións funcionais, con materiais naturais, compaxinando o presente e o pasado co fin de crear espazos atemporais.