PAN DA MOA


PAN DA MOA caracterízase por conservar a tradición e as características que deron fama ao pan galego; cortezas crocantes, migas melosas…isto consíguese conservando  as porcentaxes de auga e a calidades das fariñas. Ademáis disto pan da moa caracterízase por empregar procesos artesanales , tempos de fermentación prolongados e masas madre naturales o que permiten obter un dos pans de maior calidade de Galicia.